Zadaci pristigli na e-mail

More
6 years 9 months ago #140 by Sabrija.pmf
"Obim romba je 2.Duzine njegovih dijagonala odnose se kao 3:4.Odrediti povrsinu romba."

[math]O=4a[/math] pa kako je obim 4, to je [math]a=frac{1}{2}[/math]

[math]{d}_{1}:{d}_{2}=3:4Rightarrow 4{d}_{1}=3{d}_{2}Rightarrow {d}_{2}=frac{4{d}_{1}}{3}[/math] (1)

Posto se dijagonale romba polove pod pravim uglom, vrijedi: [math]{frac{({d}_{1}}{2}})^{2}+{frac{( {d}_{2}}{2}})^{2}={a}^{2}[/math]

, pa je [math]{{d}_{1}}^{2}+{{d}_{2}}^{2}=1[/math] (2)

Iz (1) i (2) nadjes [math]{d}_{1}[/math] i [math]{d}_{2}[/math], a onda je [math]P=frac{{d}_{1}.{d}_{2}}{2}[/math]

Please Prijava or Kreiraj račun to join the conversation.

Time to create page: 0.061 seconds