Procentni racun

More
9 years 5 months ago #64 by xy2
Procentni racun was created by xy2
Procentni racun predstavlja nacine odredjivanja zavisnosti sljedecih velicina:
1. glavnice
2. procentne stope
3. procentnog prinosa.

GLAVNICA-G je osnovna vrijednost u odnosu na koju se racunaju povecanja ili smanjenja za datu procentnu stopu.
PROCENTNA STOPA- p predstavlja broj koji pokazuje za koliko se jedinica menja(povecava ili smanjuje) glavnica na svakih svojih 100 jedinica.
PROCENTNI PRINOS-P predstavlja velicinu koja pokazuje ukupnu promjenu glavnice G pri procentnoj stopi p.
Procentna stopa p je velicina izrazena u procentima (npr p=25%) ali cemo nju uvijek dijeliti sa 100 i koristiti njen decimalni zapis ( p=0.25).

Procentni racun od 100

Pri datoj procentnoj stopi p velicine G i P su direktno proporcionalne tj ako je veca glavnica G veci je i procentni prinos P sto moze i sematski da se predstavi:
G .....100%
P........ p%

Formirajuci odavde proporciju dobijamo
G : P = 100 : p
ili ako stopu p koristimo u decimalnom zapisu dobijamo
G : P = 1 : p
Odavde dobijamo G=P/p , P=Gp , p=P/G

Please Prijava or Kreiraj račun to join the conversation.

Moderators: xy2
Time to create page: 0.096 seconds