Teorija skupova

More
9 years 7 months ago #59 by xy2
Teorija skupova was created by xy2
Skup je pojam koji ne definisemo

PRAZAN skup je skup koji nema elemenata. Oznacava se sa [math]oslash[/math]

UNIJA skupova A i B je skup kojeg cine svi elementi skupa A i Skupa B. Oznacava se sa [math]Acup B[/math]


PRESJEK skupova A i B je skup zajednickih elemenata skupa A i B. Oznacava se sa [math]Acap B[/math].

RAZLIKA ( komplement) skupova A i B je skup kojeg cine elementi skupa A koji nisu u B. Oznacava se sa [math]Asetminus B[/math]


Za skup A kazemo da je podskup skupa B onda i samo onda ako je svaki element skupa A i element skupa B. odnosno ako je [math]Acap B = A[/math]. Oznacava se sa [math]Asubseteq B[/math]. Ako skupovi A i B nisu jednaki onda je A pravi podskup od B.

Please Prijava or Kreiraj račun to join the conversation.

Moderators: xy2
Time to create page: 0.069 seconds