Ispravna matematika

Objavljeno: 01 Novembar 2008Klikova: 8795

 

Dvojica prijatelja su zajedno putovali. Jedan od njih je sa sobom ponio pet pogačica, a drugi je imao samo tri. Na putu im se pridružio stranac koji nije imao hrane, već je dijelio njihove pogačice s njima. Kad su se rastajali, čovjek im je dao osam dirhema kao nagradu za njihove pogačice. Tad se pojavio nesporazum između dvojice prijatelja oko podjele novca. Čovjek, koji je imao pet pogačica je mislio da njemu pripada pet dirhema, a onome koji je imao tri pogačice pripadaju tri dirhema. Drugi je zahtijevao da novac podijele na jednake dijelove tako da svaki od njih dobije po četiri dirhema. Pošto ni jedan nije odustajao od svog stava, obratili su se halifi Aliji sa zahtjevom da im presudi. 

 

 

Halifa je saslušao detalje i pozvao čovjeka sa tri pogačice da prihvati naknadu od tri dirhema, ali je ovaj odbio misleći da to nije pravedno. Tad ih je upitao da li su njih trojica čitavo vrijeme jeli podjednako. Odgovorili su potvrdno. Tad je hazreti Alija presudio da čovjek sa tri pogačice treba dobiti jedan dirhem, a drugi čovjek će dobiti sedam dirhema. Čovjek je bio zbunjen i nikako nije prihvatao presudu, pa je zatražio objašnjenje zašto on treba dobiti samo jedan dirhem.

 

Halifa reče:

"Ti si imao tri pogačice, a tvoj prijatelj pet, što ukupno iznosi osam pogačica. Pošto je svaka pogačica dijeljena na tri podjednaka dijela, to znači da je bilo ukupno 24 dijela pogačica. Tvo prijatelj je imao pet pogačica što predstavlja petnaest dijelova, a ti si imao tri pogačice što predstavlja devet dijelova. Znači, imao si devet dijelova, a pojeo si osam. Stranac je pojemo samo jedan dio tvoje pogačice. Tvoj prijatelj je imao petnaest dijelova, a pojeo je osam kao i ti. Stranac je pojeo sedam dijelova njegovih pogačica. Prema tome, matematika kaže da tebi pripada jedan dirhem za jedan dio, a tvom prijatelju pripada sedam dirhema za sedam dijelova pogačica."

 

Nema nikakve sumnje da je hazreti Alija bio najučeniji čovjek svoga vremena. Osim poznavanje vjere, bio je poznavalac i naučnih disciplina kao što su logika, matematika, fizika, astronomija, medicina i istorija.

Share this post
FaceBook  Twitter