Odredi vrijednost ugla  [tex]\alpha ' [/tex]
Pravougaonik EFHG je upisan u krug. Linija AE je dužine 5 [cm], a linija EG 7 [cm].

Kolika je dužina linije EH ?

    
       Pokretljivi sklop prikazan na slici pričvršćen je za plafon i nalazi se u ravnotežnom stanju. Strana sa pješčanim satom i kockom je takođe u ravnoteži sa krugom, drugom kockom i zvijezdom.

      Trouglovi su težine 20 kg. Ako je pješčani sat težine 14 kg, a zvijezda 4 kg koliko su teške kocke i krug ?


 

     
     Na slici su prikazane cijevi kojima se puni bazen za plivanje. Na slici A su dvije cijevi sa poluprečnicima 16 cm. Na slici B je cijev poluprečnika 30 cm. Ako je pritisak u cijevima isti u oba slučaja (slučaj A i slučaj B) kojim sistemom će se bazen brže napuniti ?


Opširnije...


Ako su tačne jednačine predstavljene slikom ispod:
 
 

Opširnije...


Kartonska kocka sa slike može se razviti na samo jedan od četiri prikazana načina.Koji je to način ?