"Gausov postupak"

Objavljeno: 29 Oktobar 2008Klikova: 12693


 

Poznata je anegdota koja kaže da je jednom prilikom Gausov učitelj zadao da se saberu svi brojevi od 1 do 100, vjerovatno da bi "zaposlio učenike". Na njegovo veliko iznenađenje, Gaus (koji je tada imao 7 godina) odmah je donio svoj rezultat: 5050.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evo kako je mladi matematičar to riješio: Posmatrajući niz 1,2,3,4,...,97,98,99,100, čije je članove trebalo sabrati, uočio je izvjesnu zakonitost: kada spari 1 i 100, 2 i 99, 3 i 98, i tako dalje, uvijek dobije zbir 101. Takvih parova ima tačno 50. Otuda je traženi zbir jednak 50×101 = 5050. Ovaj postupak nazvan je "Gausov postupak".

Inače, Karl Fridrih Gaus (1777 - 1825) bio je veliki njemački matematičar i naučnik koji je dao značajan doprinos u mnogim poljima, uključujući: teoriju brojeva, analizu, diferencijalnu geometriju, astronomiju...Poznat kao "princ matematičara" i "najveći matematičar od davnina", Gaus je ostavio trag na mnogim poljima matematike i nauke i smatra se jednim od najuticajnijih matematičara u historiji.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this post
FaceBook  Twitter