BH matematički skup 7. i 8. jula u Tuzli

Objavljeno: 06 Juli 2010Klikova: 11899

    
      U okviru Ljetnog Univerziteta Tuzla 2010, Odsjek za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta u Tuzli organizuje petu po redu BH matematičku konferenciju naziva: "Bosansko-hercegovački matematički skup"


Program konferencije "Bosansko-hercegovački matematički skup - 2010"
07.07.2010. godine

10.00-10.30

OTVARANJE KONFERENCIJE

10.30-11.30

MUSTAFA KULENOVIĆ

University of Rhode Island
USA

Basins of attraction for competitive discrete systems in the plane

Bazeni privlačenja za diskretne kompetitivne sisteme u ravni

11.30-12.30

RUDOLF SCITOVSKI

Odjel za matematiku
Sveučilište u Osijeku
, Hrvatska

Theory, methods and applications of data clustering

Teorija, metode i primjene klaster analize

12.30-13.00

PAUZA

 


13.00-13.20

MEHMET CAN

International University of Sarajevo

Wavelets in economics and finance

Mali talasi u ekonomiji i finansijama

 

13.25-13.45

SENADA KALABUŠIĆ

Prirodno-matematički fakultet Sarajevo

Global dynamics of a system of rational difference equations in the plane

Globalna dinamika sistema racionalnih diferentnih jednadžbi u ravni

13.50-14.10

ŠEFKET ARSLANAGIĆ

Prirodno-matematički fakultet Sarajevo

About one algebraic inequality

Jedna nejednakost između brojnih sredina, njeno poboljšanje i primjena u geometriji

 

14.15-14.35

ALICA MILLER

University of Louisville
USA

Some properties of semiflows (almost-periodicity, chaos, ergodicit and others) and their applications

Neke osobine polutokova (skoro-periodičnost, haos, ergodičnost i druge) i njihove primjene

14.40-15.00

HAMID KULOSMAN

University of Louisville
USA

Applications of commutative algebra in combinatorics, graph theory, combinatorial number theory and other areas

Primjene komutativne algebre u kombinatorici, teoriji grafova,
kombinatornoj teoriji brojeva i drugim oblastima

15.00-15.30

PAUZA

 

15.30-15.50

DRAGAN JUKIĆ

Odjel za matematiku
Sveučilište u Osijeku
, Hrvatska

Parameter estimation problem for a three-parameter Weibull model

Problem procjene parametara u 3-parametarskom Weibullovu modelu

15.55-16.15

VOJISLAV PETROVIĆ

Prirodno-matematički fakultet Novi Sad, Srbija

Kings in the digraphs

Kingovi u digrafovim

16.20-16.40

FATIH DESTOVIĆ

Pedagoški fakultet Sarajevo

Example of stochastic modeling of compound Poisson process

Primjer stohastičkog modeliranja složenog Poissonovog procesa08.07.2010. godine

09.00-10.00

HARRY MILLER

International University of Sarajevo
Sarajevo

Old and new results in real analysis

Neki stari i novi rezultati iz realne analize

10.00-11.00

DMITRI VASSILIEV

University College London
GBR

Rotational elasticity

Rotaciona elastičnost

11.00-11.30

PAUZA

11.30-11.50

MEHMED NURKANOVIĆ

Prirodno-matematički fakultet Tuzla

Global behavior of a two-dimensional competitive system of difference equations

Globalno ponašanje jednog dvodimenzionalnog kompetitivnog sistema diferentnih jednadžbi

11.55-12.15

ARIF ZOLIĆ

Matematički fakultet Beograd, Srbija

A class od cubature formulas

O jednoj vrsti kubaturnih formula i ocjeni greške

12.20-12.40

MAHIR HADŽIĆ

Brown University, USA

 

Stability in the Stefan problem with surface tension

Problem stabilnosti u Stefanovom problemu s površinskim naponom

12.45-13.05

ARMIN HALILOVIĆ

The Royal Institute of Technology, Sweden

On Volterra-Stieltjes integral equations in the sense of the multilinear integral

O Volterra-Stieltjes integralnim jednadžbama u smislu multilinearnog integrala

13.05-13.30

PAUZA

13.30-13.50

HUSE FATKIĆ

Elektrotehnički fakultet Sarajevo

Further results on the completeness and compactness in probabilistic normed spaces

Dalji rezultati o kompletnosti i kompaktnosti u normiranim prostorima vjerovatnoće

13.55-14.15

MIRELA GARIĆ

Prirodno-matematički fakultet Tuzla

Dynamics of an anti-competitive two-dimensional system of difference equations

Dinamika antikompetitivnog dvodimenzionalnog sistema diferentnih jednadžbi

14.20-14.40

BERNADIN IBRAHIMPAŠIĆ

Pedagoški fakultet Bihać

Solving a family of quartic Thue inequalities using continued fractions

Primjena verižnih razlomaka u rješavanju jednoparametarskih familija Thueovih jednačina

14.45-15.05

SANELA HALILOVIĆ

Prirodno-matematički fakultet Tuzla

Spectral radius of the operator superpositions in the spaces of sequences

Spektralni radijus operatora superpozicije u prostorima nizova

15.10-15.30

ZORAN JASAK

NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla

Benford's law

Benfordov zakon

15.30-

ZATVARANJE KONFERENCIJE
Dobrodošli !


Share this post
FaceBook  Twitter