Matematičari i eksperti iz oblasti dinamike fluida su razvili modele pomoću kojih se može predvidjeti širenje naftnih mrlja nastalih kao posljedica havarija na moru. Ovo modelovanje bazirano na klimatskim promjenama može pomoći timovima za uklanjanje posljedica prirodnih katastrofa pri postavljanju postrojenja za prečišćavanje.

,,Postavlja se pitanje na koji način predvidjeti kretanje mrlje", kaže Rick Luettich (Univerzitet North Caroline)."Šta se može desiti u slučaju da se mrlja kreće, recimo, uz obalu Mississipi obale pa prema obali Texas, ili da naglo skrene prema Floridi?".

  
    ,,Postoji dosta mitova o matematici", kaže Glen Whitney za časopis New York Times i nastavlja, ""Matematika je teška, matematika je dosadna, matematika je samo za dječake, matematika nema veze sa stvarnim svijetom itd. Sve ovo su najobičniji mitovi kojih se konačno želimo riještiti".

Withney se nada da će mu otvaranjem prvog američkog matematičkog muzeja naredne godine to i poći za rukom. On vjeruje da će  desetine hiljada posjetitelja koji prođu kroz njegov muzej na Manhattan-u poželjeti naučiti nešto više geometriji, brojevima, površima i drugim poljima matematike.


     Istraživanje ponašanja društvenih zajednica insekata kao što su pčele i mravi dovelo je naučnike do razvoja velikog broja algoritama koji se danas koriste u rješavanju problema komunikacijskih mreža i u robotici. Izučavanje modela ponašanja zajednica mrava su doveli do razvoja kvalitetnijih sistema vještačke inteligencije dok su algoritmi dobijeni na osnovu posmatranja pčela svoju primjenu našli prevashodno u oblasti inženjerskih problema optimizacije rješenja.

      Nikolai Nikolaevič Andreev je kreirao kompjuterski bazirane animacije koje objašnjavaju matematičke ideje, formule, teoreme i grafove.

Projekat nazvan „Matematičke studije“, uključuje, između ostalog, interaktivni dokaz Pitagorine teoreme, zašto se tramvaj bez točkova može kotrljati, kako probušiti četvrtastu rupu itd.

 
    

   Matematičar Kokichi Sugihara, sa Meiji instituta za napredne studije matematičkih znanosti, je takođe i iluzionist koji je osvojio prvu nagradu za ,,Najbolju iluziju godine'', takmičenje koje organizuje Društvo vizualnih nauka koje je nedavno u Naple-u (Florida) obilježilo svoju godišnjicu. U konkurenciji od 84 rada ovo je bio najbolji (video nije kompjuterska animacija već stvarna scena)."Optičke iluzije su veoma zabavne ali istovremeno i veoma važne premda obmanjuju vizualni sistem što nam omogućava da uvidimo način funkcionisanja regularnog sistema", rekao je Peter Tse, jedan od takmičara.