Notice: Use of undefined constant BBCODE_MODE_CALLBACK - assumed 'BBCODE_MODE_CALLBACK' in /home/matemati/public_html/plugins/kunena/kunenatex/kunenatex.php on line 58

Notice: Use of undefined constant BBCODE_VERBATIM - assumed 'BBCODE_VERBATIM' in /home/matemati/public_html/plugins/kunena/kunenatex/kunenatex.php on line 62

Šesti razred devetogodišnje škole

  • Topic Author
  • Visitor
  • Visitor
12 years 4 months ago #22 by
:masem
Dragi moderatori, članovi i gosti našeg foruma. U septembru u šesti razred kreće prva generacija devetogodišnje škole.

Ovdje ću postati programske sadržaje za VI razred po temama.

1.TEMA- Skupovi, relacije i preslikavanja
Tematske jedinice
Skupovi.
Presjek, unija i razlika skupova.
Direktni produkt skupova.
Relacije. Funkcije (preslikavanja).
Koordinatni polupravac i koordinatni sistem u ravni.
2.TEMA- Kružnica, krug, ugao (kut)
Tematske jedinice
Izlomljena linija, mnogougao (mnogokut), kružnica i krug.
Prava i kružnica. Dvije kružnice.
Ugao ( elementi, obilježavanje).
Konveksni i nekonveksni uglovi.
Središnji ugao, kružni luk i tetiva.
Prenošenje uglova. Uspoređivanje uglova.
Grafičko sabiranje i oduzimanje uglova.
Vrste uglova: puni, opruženi, tupi, pravi, oštri, nula- ugao. Susjedni i usporedni.
Mjerenje uglova (jedinice: stepen, minuta, sekunda); uglomjer.
Računske operacije s mjernim brojevima za uglove.
Komplementni i suplementni uglovi.
3.TEMA- Prirodni brojevi
Tematske jedinice
Skup N i N0.
Sabiranje, oduzimanje, množenje i dijeljenje (s ostatkom) u skupu N0.
Svojstva računskih operacija: komutativnost, asocijativnost, distributivnost.
Izrazi s promjenljivim.
Pridruživanje brojeva po datom pravilu (brojna vrijednost izraza).
74
4.TEMA- Djeljivost u N0
Tematske jedinice
Dijeljenje u skupu N0 (Jednakost a = b c + r).
Djeljivost u skupu N0, faktori i sadržaoci prirodnog broja.
Djeljivost zbira, razlike i proizvoda prirodnih brojeva.
Djeljivost dekadnim jedinicama i brojevima: 2,3,4,9,25.
Prosti i složeni brojevi.
Rastavljanje složenih brojeva na proste faktore.
Zajednički djelitelji brojeva. Najveća zajednička mjera
Zajednički sadržalac i najmanji zajednički sadržalac danih brojeva.
5. TEMA- Razlomci
Tematske jedinice
Pojam razlomka b/a ( a, b e N). Brojnik i nazivnik.
Razlomci veći i manji od 1.
Proširivanje i skraćivanje razlomaka.
Uspoređivanje razlomaka.
Razmjera (omjer).
Decimalni i postotni zapis razlomka, postotak.
Pridruživanje tačaka brojnog polupravca razlomcima.
Osnovne računske operacije sa razlomcima i njihova svojstva.
Aritmetička sredina danih brojeva.
Brojevni izrazi sa zagradama. Tekstualni zadaci.
Izrazi s promjenljivim. Brojna vrijednost izraza.
Jednačine i nejednačine u Q+ (najjednostavniji oblici).

Detaljnije razrađen plan naći ćete na linku
www.fmon.gov.ba/images//vinppbos.pdf

Please Prijava or Kreiraj račun to join the conversation.

Time to create page: 0.072 seconds