Na slici je prikazan djelimično popunjen magični kvadrat u kom su brojevi od 1 do 16. Ukupni zbir brojeva po svakom redu, koloni i dijagonali mora bti isti. Upitnike zamjeni brojevima kako bi uslov zadatka bio ispunjen.


Koliko je vrabaca ?

 

Iznad polja leti jato vrabaca. Ako se na svaki čokot spusti po jedan vrabac, onda će za jednog vrapca nedostajati čokot, a ako na svaki čokot slete po dva vrapca, onda će jedan čokot ostati slobodan.

 

Koliko je vrabaca u jatu i koliko ima čokota ?

 

 

 

Kojim putem ?

 

Izviđači su putovali šumskim putem kroz njima nepoznati predio. Put ih je vodio na proplanak zvani Viselac. Odjednom ispred njih se put razdvojio. Izviđači su se zaustavili. Na samom raskršću stajala su dva dječaka. Dječaci su znali koji put vodi na Viselac samo što se to od dječaka nije moglo odmah doznati jer je jedan od njih bio iskren (govorio je uvijek istinu), a drugi šaljivdžija (govorio je uvijek neistinu).

Iviđačima su dječije dosjetke bile veoma zabavne pa su riješili da baš od njih doznaju koji put vodi na Viselac. Oni su dječacima postavili tri pitanja i po njihovu odgovoru mogli su doznati kojim putem treba krenuti.

Kinez i lubenica

 

Bolestan Kinez, željan lubenica, reče sinu:

"Idi u grad i donesi mi jednu lubenicu, samo moraš misliti na to da ćeš proći pored četiri poreznika, od kojih će ti svaki uzeti polovinu lubenica koje budeš nosio. Zato moraš uzeti više lubenica da možeš poreznicima dati što im pripada i da kući ipak dođeš s jednom lubenicom."

 

Koliko je lubenica morao kupiti sin ?

Konstruiši zatvarač

 

Na slici su prikazane tri daščice, svaka sa tri različita otvora. Za svaku od daščica napravi jedan zatvarač koji može zatvoriti svaki od tri otvora.

 

 

Kovač i lanac

 

Znate li nad čim se zamislio mladi majstor

Pred njim se nalazi 5 dijelova lanca (po 3 karike u svakom dijelu) koje treba sastaviti u jedan lanac ne upotrebljavajući dopunske karike.

Ako na primjer rasiječe kariku 3 (jedna operacija) i spoji s njom kariku 4 (još jedna operacija), zatim rasiječe kariku 6 i spoji s karikom 7 itd., tada će to obaviti s ukupno osam operacija, a majstor zna da je lanac moguće sastaviti iz samo šest operacija. On je u tome i uspio. Kako je to izveo ?

 

 

 

 

Please publish modules in offcanvas position.