Poveži brojeve

Objavljeno: 07 Decembar 2008Klikova: 1900

 

 

 

 

 

 

Poveži linijama po dva broja sa slike tako da je zaodovoljeno sljedeće:

  • svi povezani parovi daju iste zbirove
  • linije koje povezuju dva broja ne izlaze iz zadatog pravougaonika
  • linije koje povezuju dva broja međusobno se ne presijecaju i ne sijeku dvije duži koje spajaju brojeve 4 i 1 i brojeve 5 i 7

 

 

 

 

 

Share this post
FaceBook  Twitter