Algebarska fauna

Štampa

Ako su tačne jednačine predstavljene slikom ispod:
 
 


Riješi sljedeće jednačine:

Rješenje: 

 

pa je:

 

Share this post
FaceBook  Twitter