Čime napuniti bazen ?

Štampa
     
     Na slici su prikazane cijevi kojima se puni bazen za plivanje. Na slici A su dvije cijevi sa poluprečnicima 16 cm. Na slici B je cijev poluprečnika 30 cm. Ako je pritisak u cijevima isti u oba slučaja (slučaj A i slučaj B) kojim sistemom će se bazen brže napuniti ?

Rješenje:

 


Share this post
FaceBook  Twitter