Kvadrat sa kružićima

Štampa

 

Na slici je prikazan kvadrat na čijim su vrhovima i sredinama stranica mali kružići. Sredine stranica tog kvadrata su vrhovi manjeg (unutrašnjeg) kvadrata. Na slici je ukupno 10 redova, u svakom redu po 3 kružića. Rasporedite brojeve 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15 tako da zbir brojeva na svakoj liniji iznosi 20.

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Share this post
FaceBook  Twitter