Izračunavamo zapreminu i površinu kupe. Podesi poluprečnik i visinu pomjerajući klizač, odgovori na postavljena pitanja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izračunavamo zapreminu i površinu lopte. Podesi poluprečnik pomjerajući klizač i odgovori na postavljena pitanja. Klizačima u boji možeš provjeriti svoje odgovore.

 

 

 

 

 

 

Kako izračunati zapreminu i površinu piramide ? Klizačima mijenjaj visinu, dužinu i širinua a zatim odgovori na ispod navedena pitanja.

 

 

 

 

 

 

 

 

Razmotrili smo kako se izračunava zapremina i površina valjka. Klizačima mijenjaj visinu i poluprečnik a zatim odgovori na ispod navedena pitanja. Pomjeranjem klizača u boji provjeri tačnost rezultata koje si dobio.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovdje možeš vidjeti na koji način se izračunava zapremina i površina pravougaone prizme koja za osnovu ima pravougaonik. Mijenjaj dužinu, visinu i širinu koristeći označene klizače (klikni mišem na tačku, a zatim povuci). Malo eksperimentiši a zatim odgovori na pitanja.