Izometrijska preslikavanja

Objavljeno: 29 Januar 2009Klikova: 9931

 

Klikom na kvadratić uključi izometriju. Mijenjanjem n možeš mijenjati broj stranica mnogougla. Možeš pomicati mnogougao, centar i os simetrije, vektor translacije i centar i ugao rotacije...

 

Autor appleta: Vesna Kraljević

  • Šta se događa ako centar simetrije dovučeš u žutu tačku?
  • Šta ako se os simetrije podudara sa dijagonalama ili visinama mnogougla?
  • Šta se događa ako je ugao rotacije pravi ugao?
  • Šta se dešava ako pomičeš čitav vektor translacije?

 

Istraži!

Share this post
FaceBook  Twitter